Българско Дружество по Алергология
Bulgarian Allergy Society

Драги колеги,

Фирма  AstraZeneca любезно ни предостави много полезен софтуер, който дава възможност много лесно да бъдат попълнени документите изисквани от НЗОК за отпускане на лечение с  биологични препарати. Моля, колегите да се запознаят с него и активно да го използват, тъй  като улеснява много  дейността във връзка с това.

Ползвам се от случая, да изразя нашата благодарност към фирма  Astra Zeneca за дългогодишното  ползотворно сътрудничество.

Академик Д-р Богдан Петрунов

Председател на БДА

ИЗТЕГЛЯНЕ