Българско Дружество по Алергология
Bulgarian Allergy Society

Експертен съвет по „Клинична алергология” към Министъра на здравеопазването

Със заповед на Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев № РД-01-113/ 01.04.2019г, допълнена със заповед № РД- 01-133/09.05.2019г се създава Експертен съвет по „Клинична алергология” в състав:

Академик Д-р Богдан Петрунов – координатор

Проф. Д-р Васил Димитров, дм

Доц. Д-р Мария Стаевска, дм

Доц. Д-р Ваня Цветкова, дм

Д-р Силвия Новакова, дм