Българско Дружество по Алергология
Bulgarian Allergy Society

Прогнозен поленов календар на България.

Февруари Март Април Май Юни Юли Август Септември Октомври Октомври
дата 12-28 01-15 16-31 01-15 16-30 01-15 16-31 01-15 16-30 01-15 16-31 01-15 16-31 01-15 16-30 01-15 16 -31
Сем. Брезови purple purple
Ясен purple  
Сем. БъковиДъб и бук purple purple
Липа purple
Житни purple purple
сем. Копривови purple
Сем. Щирови purple
Пелин purple
Амброзия purple purple

 ниска въздушна концентрация на полен

 умерена въздушна концентрация на полен

 висока въздушна концентрация на полен

purple много висока въздушна поленова концентрация

Изготвил: Мариела Христова-Савова / биолог , лаборатория „Алергия”, НЦЗПБ, София/