Българско Дружество по Алергология
Bulgarian Allergy Society

Академик Д-р Богдан Петрунов, дмн

Академик Петрунов е един от водещите специалисти в областта на имунологията и алергологията в България с широка международна известност. Той е бил дълги години директор на НЦЗПБ – от 1993г до 2010г. Завършил е Медицинския факултет в София през 1960г като първенец на курса. Специализирал е алергология и имунология в Чехословакия, Англия, Франция, Холандия и САЩ. Създател е на първата в България лаборатория по алергия, в която се разработиха и внедриха широко в практиката повече от 200 вида алергенни препарати за специфична диагностика и лечение на алергичните заболявания, с които се сложиха основите на съвременната клинична алергология у нас.Той е създател и на ново научно направление свързано с разработването, изучаването и внедряването на полибактериалните имуностимулатори, които намират широко приложение в клиничната практика у нас и в чужбина– Респивакс, Уростим, Дентавакс и др. Като гост-професор е изнясял лекции в Русия, Чехия, САЩ, Канада, Китай, Австралия, Тайван, Индия, Куба, Либия. Бил е научен ръководител на 7 успешно защитили докторанти. Акад. Петрунов има публикувани над 225 научни труда, голяма част от които / над 85 / в най-престижни международни списания и е участвал в написването на 14 монографии, 4 от които в чужбина.

Акад.Петрунов е активен член на Европейската академия по алергология и клинична имунология /1993/, първи и единствен за сега чуждестранен член на Руската академия на науки /1995/, почетен член на Международната асоциация по имунорехабилитация /2000/, Председател на Българското дружество по алергология, член на Управителния съвет на Международната българо-японска изследователска фондация „Хасуми”, и на Българската асоциация по клинична имунология.От 1978г той експерт към СЗО по алергология и като такъв е организирал първите лаборатории по алергология в Индия / 1980 / и Куба / 1986 и 1988 /. /. От 2007г е избран, за представител на България в Европейския медицински научен съвет към Европейската комисия . Председател е на Света на настоятелите на МУ, Плевен.

Член е на редколегията на „Списание на БАН.”, на „Clinical Application of Immunology”, на „Biotechnology and Biotechnological Equipment”, на „Allergy, Hypersensitivity and Asthma” и др.Той е един от първите носители / 1995г / на почетния знак на БЛС; през 2004г беше обявен за „Лекар на България” , а през 2006г – за „Лекар на годината”. Носител е на орден „Кирил и Методий „. През 2006г получи най-високото отличие на БАН – Почетния знак „Марин Дринов” на лента „ за големите му фундаментални и научно-приложни постижения в областта на алергологията и имунологията”, а през 2007г година стана носител на наградата на името на Проф. К.Чилов ” за „Съществен принос в развитието на българската медицина”. От 2004г е избран за член-кореспондент, а от 2008г за академик на Българска академия на науките. През 2009г получи от италианския Президент ордена « Звездата за сътрудничество с Италия ». От 2011г е избран за Председател на новосъздаденото Отделение по медицински науки при БАН. През 2017г бе удостоен от БЛС и пациентските организации с Награда / „Оскар” / за „Цялостен принос в развитието на медицината”.