Българско Дружество по Алергология
Bulgarian Allergy Society

 

Експертни препоръки / консенсус
Имунизация на пациенти със съмнения за алергия към ваксини
доц. Тодор Попов
доц. Васил Димитров
доц. Нина Ганчева


l l Национален консенсус за диагностика и лечение на алергични ринити


Български консенсус за лечение и профилактика на бронхиална астма


Глобална стратегия за диагноза и контрол на астма при деца на възраст до 5 години


Национален консенсус за диагноза, профилактика и лечение на бронхиалната астма в детска възраст.


Първи национален консенсус за диагностика и лечение на уртикария