Българско Дружество по Алергология
Bulgarian Allergy Society

Председател:

Академик д-р Богдан Петрунов

Зам. председатели:

Проф. д-р Васил Димитров

Секретар:

Д-р Златко Димитров

Касиер:

д-р Румяна Рачева

Членове:

Доц. д-р Георги Николов
Доц. д-р Мария Стаевска
д-р Мони Турналиев

Условия за членство в БДА

  1. Лекари със специалност „Клинична алергология“
  2. Лекари – специализанти по „Клинична алергология“
  3. Молба до Председателя на БДА
  4. Плащане на членски внос

Членовете на дружеството могат да платят членския си внос по банков път

BIC: UNCRBGSF

BG 18 UNCR 7000 1523 0699 81

Българско Дружество по Алергология

членски внос  – 60 лв

Срок за плащане за 2019 г.- до края на месец март 2019 г.