Българско Дружество по Алергология
Bulgarian Allergy Society

История на дружеството по алергология

Научното-медицинското дружество по алергология е основано през 1973 г. От създаването му до днес негови председатели са били

проф. П. Кирчев, проф. Г. Костурков, проф. Ж. Милева, проф. В. Димитров.

Настоящ председател е академик Богдан Петрунов.

 

През 1990 г. се признава специалността „Клинична алергология“, което допринася значително за подобряването на квалификацията на алерголозите в България.

От 1991 г. Научно-медицинското дружество по алергология става колективен член на Европейската академия по алергология и клинична имунология (ЕААCI).

 

Към 2013 г. в Българското дружеството по алергология членуват 133 членове. От тях сертифицирани алерголози – 104, разпределени по следните специалности:

 

  • Имунопатология и алергология  – 2
  • Интернисти – 80
  • Педиатри- 32
  • УНГ- 3
  • Дерматолози-2
  • Клинична имунология – 1
  • Дентална клинична алергология – 3
  • Без първа специалност – 10