Българско Дружество по Алергология
Bulgarian Allergy Society

История на дружеството по алергология

Научното-медицинското дружество по алергология е основано през 1973 г. От създаването му до днес негови председатели са били – проф. П. Кирчев, проф. Г. Костурков, проф. Ж. Милева, проф. В. Димитров

През 1990 г. се признава специалността „Клинична алергология“, което допринася значително за подобряването на квалификацията на алерголозите в България.
От 1991 г. Научно-медицинското дружество по алергология става колективен член на Европейската академия по алергология и клинична имунология (ЕААCI).

Към 2013 г. в Българското дружеството по алергология членуват 127 членове. От тях сертифицирани алерголози – 104, разпределени по следните специалности:

  • Интернисти – 70
  • Педиатри- 27
  • УНГ- 3
  • Дерматолози-2
  • Без първа специалност – 2