Българско Дружество по Алергология
Bulgarian Allergy Society

Научни събития за 2018 година:

VII Национален конгрес по алергология с международно  участие

16, 17 и 18 ноември 2018 г. Парк хотел Москва, София