Българско Дружество по Алергология
Bulgarian Allergy Society

Бронхиална астма: да обхванем цялата палитра
По-добър достъп и по-добро придържане към лечението

•В България са диагностицирани само 50% от астматиците

•В България често минават 2-3 години от появата на БА и нейната диагноза

•Медицинското обслужване на пациентите с тежка астма може да бъде до 5 пъти по-скъпо от това на пациентите с лека астма

38% от пациентите с тежка астма не могат да изпълняват пълноценно трудовите си задължения поради състоянието си

•Пациентите с тежка неконтролирана астма на лечение с OКС имат с 43% по-големи директни медицински разходи

ПРОГРАМА НА СРЕЩАТА