Българско Дружество по Алергология
Bulgarian Allergy Society

ПОКАНА

От името на Управителния съвет на Българското дружество по алергология имам удоволствието  да поканя всички медицински сестри, работещи в клиниките и кабинетите по алергия, както и лаборантките от Лаборатория по алергия към БУЛБИО-НЦЗПБ, да бъдат наши гости на VII Национален конгрес по алергология с международно участие, като им заплатим таксата за участие.

Ще се  радваме на вашето присъствие !

 

Академик Д-р Богдан Петрунов

Председател на БДА