Българско Дружество по Алергология
Bulgarian Allergy Society

Уважаеми колеги,

На 19 декември 2017г получих покана от BIT Congress Inc. – международна организация, която се занимава с уреждането и пропагандирането на  различни международни срещи в областта на  имунологията, биотехнологията, биологичната терапия, ваксинологията, алергологията, имунотерапията, Българското дружество по алергология  да стане член  на BIT Congress и да подкрепя нейната активност. Тази покана идва като признание за успешното участие на наши членове в различни международни научни срещи, с което са показали активността и интересите на дружеството.   БДА  е единственото от Източна и Централна Европа, което е поканено за член на тази международна организация и безспорно това ще допринесе за издигане на неговия авторитет. Логото на БДА ще присъства в website на  BIT Congress  Inc. и ние ще имаме пълна информация за предстоящите научни международни събития в по-горе посочените области, като  членовете на нашето дружество  ще се ползват с 30% намаление на конгресната такса.

Поздрави

Петрунов