Българско Дружество по Алергология
Bulgarian Allergy Society

До членовете на Българското дружество по алергология

Уважаеми колеги,

Отправяме настоящата покана, за да ви съобщим, че на 12 ноември /събота/ 2022г. от 15.00 часа, в рамките на Есенната конференция по алергология – 10-13.11.2022г. в хотел DoubleTree by Hilton – Пловдив ще се проведе отчетно-изборно събрание на Българското дружество по алергология / БДА / при следния дневен ред:

  • Отчетен доклад за работата на БДА за периода май 2022г. – октомври 2022г.- докладва: Проф. Д-р Мария Стаевска, дм
  • Отчет за финансовата дейност на БДА – докладва: Д-р Цветелина Лазарова
  • Прием на нови членове на БДА
  • Избор на Управителен съвет на БДА
  • Разни

Каним всички членове за активно участие в отчетно-изборното събрание, за което, съгласно устава на БДА имат право само платилите годишния си членски внос за 2022г.

11.10 2022г
БДА

От името на Управителния съвет на БДА
С уважение,
Проф. д-р Мария Стаевска, дм