Българско Дружество по Алергология
Bulgarian Allergy Society

До членовете на Българското дружество по алергология

                                           П О К А Н А

  Уважаеми колеги,

  Отправяме настоящата покана, за да ви съобщим , че на 26 октомври / събота /  2019г от  10 часа  , в Аулата на Националния център по заразни и паразитни болести / НЦЗПБ /, София, бул. Янко Сакъзов № 26 ще се проведе годишното отчетно-изборно събрание на Българското дружество по алергология / БДА / при следния дневен ред:

  • Отчетен доклад за работата на БДА през 2019г –

 докладва Академик Д-р Богдан Петрунов

  • Отчет за финансовата дейност на БДА – докладва Д-р Румяна Рачева
  •  Избор на Управителен съвет на БДА
  • Приемане на Декларация за запазване сградата на Клиниката по алергология към Александровска болница.

    Каним всички членове за активно участие в отчетно-изборното  събрание, за което, съгласно устава на БДА, имат право само  платилите годишния си членски внос за 2019г.

Забележка

  • Членският внос, по изключение, ще може да се плати и преди започване на събранието.

                                                                        От името на Управителния съвет на БДА

                                                                        С уважение

                                                                       Академик Д-р Богдан Петрунов

                                                                       Председател на БДА