Българско Дружество по Алергология
Bulgarian Allergy Society

На 21.10-23.10.2016г. се състоя Седмото редовно заседание за 2016г. на БДА


На 30.09-02.10.2016г. се състоя Шестото редовно заседание за 2016г. на БДА


8 юни – Световен ден за борба с алергиите

8 юни – Световен ден за борба с алергиите http://bnt.bg/inc/uploads/2016/07/dz080716_Alergii_x264.mp4


На 17.06-19.06.2016г. се състоя Четвъртото редовно заседание за 2016г. на БДА


На 22.04-24.04.2016г. се състоя Третото редовно заседание за 2016г. на БДА


На 01.04-03.04.2016г. се състоя Второто редовно заседание за 2016г. на БДА


На 18.03-20.03.2016г. се състоя Първото редовно заседание за 2016г. на БДА


Членовете на Българското Дружество по Алергология могат да платят членския си внос до края на м.май 2016


На 12.02-14.02.2016 г. се състоя Национален симпозиум на Berlin-Chemie Menarini 


На 04.12-06.12.2015г. се състоя Десетото редовно заседание за 2015г. на БДА


На 13.11-15.11.2015г. се състоя Деветото редовно заседание за 2015г. на БДА


На 30.10-01.11.2015г. се състоя Осмото редовно заседание за 2015г. на БДА


На 04.09-06.09.2015г. се състоя Седмото редовно заседание за 2015г. на БДА


На 03.07- 05.07.2015г. се състоя Шестото редовно заседание за 2015г. на БДА


На 19.06-21.06.2015г. се състоя Петото редовно заседание за 2015г. на БДА


Важна информация

На Общо събрание на БДА  на 25. 04. 2015 беше взето решение, че предварителното внасяне на членски внос не гарантира бъдещо членство в Дружеството.


На 15.05-17.05.2015г. ще се състои Четвъртото редовно заседание за 2015г. на БДА


На 24.04-26.04.2015г. ще се състои Третото редовно заседание за 2015г. на БДА на тема „ Съвременни аспекти при лечението на алергичните заболявания “


На 13.03-15.03.2015г. ще се състои Второто редовно заседание за 2015г. на БДА


На 13.02-15.02.2015г. ще се състои Първото редовно заседание за 2015г. на БДА.


На 05.12-07.12.2014г. ще се състои Десетото редовно заседание за 2014г. на БДА


На 21.11-23.11.2014г. ще се състои Девето редовно заседание за 2014г. на БДА


Статии свързани с последното заседание на БДА


На 31.10-02.11. 2014г. ще се състои Осмото редовно заседание за 2014г. на БДА


Кампания “Дишай свободно”


Кампания „Алергията е лечима”


На 10.10-12.10. 2014г. ще се състои Седмото редовно заседание за 2014г. на БДА


На 19.10-21.10.2014г. ще се състои Шестото редовно заседание на БДА


Световната седмица за борба с алергиите беше широко отразена в медиите.


Репортаж за световния ден за борба с алергиите.


8-ми Юли – Световен ден за борба с алергиите


На 20.06-22.06.2014г. ще се състои Петото редовно заседание на БДА


На 16.05-18.05.2014г. ще се състои Четвъртото редовно заседание за 2014г. на БДА


На 25.04-27.04.2014г. се състоя Третото редовно заседание за 2014г. на БДА


Курс за следдипломна квалификация на тема: „Алергени и алергенни препарати. Използването им в диагностиката и лечението на алергичните заболявания